Аж үйлдвэрийн блог

  • Чанарын шалгалт

    Чанарын шалгалт

    Чанарын хяналт гэдэг нь бүтээгдэхүүний чанар эсвэл гүйцэтгэсэн үйлчилгээ нь тодорхой шалгуурыг дагаж мөрдөх эсвэл үйлчлүүлэгчийн шаардлагыг хангасан эсэхийг баталгаажуулах үйл явц юм.Чанарын хяналтын үйл явцаар дамжуулан бүтээгдэхүүний чанарыг хадгалж, үйлдвэрлэлийн ...
    Цааш унших